Vol verbazing las ik het onlangs gepubliceerde onderzoek van Sanoma uitgevoerd door Motivaction over mobiel doneren. Het onderzoek stelt dat mobiel doneren nog redelijk onbekend is: “maar liefst 75 procent van de mensen staat nog niet open voor mobiel doneren”. Het onderzoek deed me meteen denken aan een filmpje over mobiel gebruik, maar dan in 1999, 15 jaar terug.

Innovatie wordt geremd

De conclusies van het onderzoek zijn een aantal weken geleden op een bijeenkomst van het VFI gepresenteerd aan circa 40 grote goede doelen. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het goed dat er onderzoek wordt gedaan naar de bereidheid van mobiel doneren, maar de manier van onderzoeken zorgt er volgens mij voor dat innovatie geremd wordt. Het onderzoek ontmoedigt goede doelen om na te denken over mobiel en het belang om de aansluiting te vinden met de donateur. Goede doelen stellen hiermee wellicht de aansluiting uit met donateurs die steeds meer via mobiel communiceren, oriënteren maar ook betalen.

Mobiel doneren biedt kansen

Gelukkig adviseert Motivaction, naar aanleiding van het onderzoek, dat goede doelen de boot missen als ze niet starten met het creëren van awareness voor mobiel doneren. Het onderzoek van WWAV onderschrijft in het onderzoeksrapport over donateursvertrouwen gelukkig die conclusie. Mobiel doneren biedt kansen voor goede doelen mits u aan belangrijke, in mijn opinie universele, factoren voldoet:

“We hebben de respondenten gevraagd een top 3 te maken van de belangrijkste factoren bij hun keuze voor een bepaalde manier van doneren.

De volgende factoren blijken het belangrijkst:

  • Er niet aan vastzitten (26%)
  • Gemak (18%)
  • Veiligheid (16%)

Of een donatievorm vernieuwend is, vindt men het minst belangrijk (1%).”

Een belangrijke bevinding is dat de manier van doneren niet vernieuwend moet zijn, maar zonder non-sense moet voldoen aan drie aspecten: er niet aan vast zitten, gemak en veiligheid. En dat is precies wat een mobiele app met iDeal ondersteuning voor goede doelen doet. Het is niet vernieuwend, maar wel effectief en voldoet aan alle drie de voorwaarden.

Wilt u herhaalbetalingen mogelijk maken met de app? Gebruik dan push meldingen die u vanuit de app periodiek stuurt naar de donateur. Zo zit de donateur er niet aan vast en biedt u alle gemak en veiligheid van iDeal. En uiteraard, als een donateur onregelmatig betaalt of betalingen niet afmaakt, kunt u altijd een call inplannen met de vraag of alles soepel loopt. Wanneer de donateur dat wenst, kunt u de mogelijkheid bieden om over te stappen naar de doorlopende machtiging voor een periodieke incasso.

De tools zijn er

Echt, het kan anders. Servicegericht naar de donateurs. De tools zijn er, maar u moet ze wel willen inzetten. Laten we met elkaar afspreken dat we dit veld van mobiel doneren willen verkennen en op basis van echte proeven en resultaten beslissen wat de donateur wil, niet op basis van onderzoeken dat de bereidheid peilt bij een doelgroep die grotendeels onbekend is met het concept mobiel doneren. Ga uit van die belangrijke factoren voor mobiel doneren: er niet aan vastzitten, gemak en veiligheid. Implementeer dit mantra en behaal de successen met mobiel doneren als goede doel. In mijn opinie ligt de aansluiting met de mobiele donateur voor het grijpen.

Deze blog is een bijdrage van onze gastblogger: Bobby Verlaan.